Mink Neovison vison

Beskrivning

Minken (Neovision vison) hör till små mårddjur.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Katja Holmala (Luke) 2016; MMM 2020; uppdaterad 2020 (Luke)

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Neovison vison
Auktor
(Schreber, 1777)
Triviala namn
 • minkki (finska)
 • mink (svenska)
 • American Mink (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.47243
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Mänsklig påverkan
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
 • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019, VN 912/2023) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2015 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
 • 2000 NE – Ej bedömd
Expert
 • Thomas Lilley
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Däggdjur