Järv Gulo gulo

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Gulo gulo
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • ahma (finska)
 • järv (svenska)
 • Wolverine (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.47212
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga II ?
 • EU:s prioriterade arter (habitatdirektiv, bilaga II) ?
 • EU:s habitatdirektiv bilaga II, Finlands Natura-arter ?
 • Viltdäggdjur (Jaktlag 1993/615; 2019/683) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2015 EN – Starkt hotad
 • 2010 CR – Akut hotad
 • 2000 EN – Starkt hotad
Expert
 • Thomas Lilley
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Däggdjur