KlonäckmossaFontinalis dichelymoides

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Fontinalis dichelymoides
Auktor
Lindb.
Triviala namn
 • suvantonäkinsammal (finska)
 • klonäckmossa (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.43615
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Project 2007-2010 ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2010 NT – Nära hotad
 • 2000 NT – Nära hotad
Experter
 • Sanna Huttunen
 • Kati Pihlaja
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Mossor
 • Bladmossor