Stor näckmossaFontinalis antipyretica

Beskrivning

Stor (t.o.m. 1 m långa), rikligt förgrenade växtbestånd bildande pleurokarp vattenmossa. Skaft svart och hela växten ofta mörkt brunsvart. Blad i tre rader, långsmala, med tydlig köl (som en båt). Längs med underlaget eller svävande i vatten. Sällan med sporhus. Sporhusen bildas i skottets förgreningar.

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Fontinalis antipyretica
Auktor
Hedw.
Triviala namn
  • isonäkinsammal (finska)
  • stor näckmossa (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.43613
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
  • 2010 LC – Livskraftig
  • 2000 LC – Livskraftig
Experter
  • Sanna Huttunen
  • Kati Pihlaja
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Mossor
  • Bladmossor