Fontinalis

  • Översikt
  • Media
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Prov

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Fontinalis
Auktor
Hedw.
Identifierare
http://tun.fi/MX.43429
Taxonomisk nivå
släkte
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Experter
  • Sanna Huttunen
  • Riikka Juutinen
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Mossor
  • Bladmossor