Gul skunkkalla Lysichiton americanus

Beskrivning

Den gula skunkkallan, känd från vattenträdgårdar, är en flerårig, vacker och stor växt för våta växtplatser. Växten producerar välgroende frön som sprids med strömmande vatten.

Beträffande växtplatsen är den gula skunkkallan anspråkslös. Den trivs på många slags våta och fuktiga marker, såsom myrar, stränder kring sjöar och tjärnar samt bäckbrinkar. Som växtunderlag fungerar såväl sand- som lerjord. Arten trivs både i skugga och i solljus. Dessutom tål den köld ner till –15 grader.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Terhi Ryttäri (SYKE), MMM 2020; uppdaterad 2020 (Luke) 

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lysichiton americanus
Auktor
Hultén & H. St. John
Triviala namn
 • keltamajavankaali (finska)
 • gul skunkkalla (svenska)
 • Yellow skunk cabbage (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.41389
Taxonomisk nivå
art
Typ av förekomst i Finland
 • TNS - alien, new, ephemeral
 • 3 - spreading in the wild; completely of cultivated origin
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Invasiv främmande art för EU (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203) ?
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Pertti Uotila
DNA-streckkoder
Lysichiton americanus
7 offentliga prov
Organismgrupper
 • Kärlväxter