Indiangröe Glyceria canadensis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Glyceria canadensis
Auktor
(Michx.) Trin.
Triviala namn
  • kanadansorsimo (finska)
  • indiangröe (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.40514
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • TNV - alien, new, resident
Rödlistekategori
  • 2019 NA – Ej tillämplig
  • 2010 NA – Ej tillämplig
Experter
  • Pertti Uotila
  • Henry Väre
DNA-streckkoder
Glyceria canadensis
5 offentliga prov
Organismgrupper
  • Kärlväxter