Bandtång Zostera marina

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Zostera marina
Auktor
L.
Triviala namn
  • meriajokas (finska)
  • bandtång (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.40159
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • AOV - spontaneous, old, resident
Rödlistekategori
  • 2019 NT – Nära hotad
  • 2010 NT – Nära hotad
  • 2000 LC – Livskraftig
Expert
  • Pertti Uotila
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Kärlväxter