Ålnate Potamogeton perfoliatus

Beskrivning

Flerårig vattenväxt, kan vara t.o.m. 2,5 m lång. Jordstam krypande, stjälk lång, upptill rikligt förgrenad. Blad strödda, helbräddade. Alla blad undervattensblad, utan skaft. Bladskiva 2–7(–12) cm lång, lansettlika – brett äggrunda, vågiga, kant med mycket små tänder, brun till grön, bas hjärtlik och stjälkomfattande, spets rätt trubbig, platt. Mellan skaftet och bladet snärpslidor, 0,5–2 cm, hinnlika, sällan kvarsittande.

Blomma

Ax med blommor ovan eller vid vattenytan, 2–3 cm långt. Axets skaft 4–6 cm, smalare än stjälken. Blommor tvåkönade, fyra kalkblad.

Källa: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Sisävedet: humusjärvet (fi) CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Potamogeton perfoliatus
Auktor
L.
Triviala namn
  • ahvenvita (finska)
  • ålnate (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.40138
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • AOV - spontaneous, old, resident
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
  • 2010 LC – Livskraftig
Expert
  • Pertti Uotila
DNA-streckkoder
Potamogeton perfoliatus
29 offentliga prov
Organismgrupper
  • Kärlväxter
  • Vattenväxter