Kattfot Antennaria dioica

Beskrivning

Flerårig ört med bladrosett, ytrevor och ljusa hår, 5–30 cm hög. Stjälk utan grenar. Blad strödda, undertill filthåriga. Bladskiva hel, helbräddad, rosettblad omvänt äggrunda, stjälkblad långsmala.

Blomma

3–12 korgar i kvastlik samling, 5–8 mm breda. Krona vit-ljusröd, rundade. Holkfjäll om varandra, hanblommorna vita holkfjäll, honblommorna rödaktiga holkfjäll och blommor.

Källa: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Metsät: kuivat kankaat (fi) CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Antennaria dioica
Auktor
(L.) Gaertn.
Triviala namn
  • ahokissankäpälä (finska)
  • kattfot (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.39761
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • AOV - spontaneous, old, resident
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 NT – Nära hotad
  • 2010 NT – Nära hotad
  • 2000 LC – Livskraftig
Expert
  • Arto Kurtto
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Kärlväxter