Tromsöloka Heracleum persicum

Beskrivning

Jättelokor är resliga flockblommiga växter (Apiaceae). I enlighet med gruppnamnet kan plantorna bli mycket höga (> 3 m), och på frodiga växtplatser till och med 5 meter höga. Tromsölokan är mer sällsynt än jättelokan (Heracleum mantegazzianum) i Finland. Jättelokor har använts som trädgårdsväxter och förekommer därför ofta i tätorter och glesbygder, bland annat längs vägrenar, på impediment och gårdsplaner, men även ut i naturen, till exempel i strandlundar. 

Tromsölokan är mångårig och blommar under flera somrar, men fröna mognar först under den tredje säsongen. Jättelokor sprider sig enbart med frön, och kan sprida sig till nya växtplatser med jord och trädgårdsavfall som innehåller frön. Fröna har bra hållbarhet och gror väl och nya bestånd förekommer ofta som en överraskning.   

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

SYKE 2016; MMM, Luke 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Heracleum persicum
Auktor
Desf. ex Fisch.
Triviala namn
 • persianjättiputki (finska)
 • tromsöloka (svenska)
 • Persian hogweed (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.39253
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • TNV - alien, new, resident
 • 3 - spreading in the wild; completely of cultivated origin
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Invasiv främmande art för EU (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203) ?
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Mikko Piirainen
DNA-streckkoder
Heracleum persicum
7 offentliga prov
Organismgrupper
 • Kärlväxter