Jättebalsamin Impatiens glandulifera

Beskrivning

Jättebalsaminen, som hör hemma i Asien, är en ettårig ört i familjen balsaminväxter (Balsaminaceae). I enlighet med namnet är jättebalsaminen en reslig växt och kan växa till 3 meters höjd. I medeltal stannar den emellertid på ca 1,5 meter. De största exemplaren växer i allmänhet på frodiga och fuktiga platser, där jättebalsaminen är väldigt konkurrenskraftig och erövrar utrymme av den ursprungliga vegetationen. Jättebalsaminen tål inte torka och växer dåligt på karga växtplatser.

Jättebalsaminen förökar sig enbart med frön. En planta kan producera upp till 4 000 frön. Till och med små, under 10 cm höga exemplar kan redan blomma och bilda frön. Frön slungas ut till och med 7 meter bort. Fröna har en relativt kort livslängd och håller sin grobarhet i högst fyra år beroende på växtplatsens omständigheter.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Syke 2016; MMM 2017, 2019; uppdaterad Luke 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Impatiens glandulifera
Auktor
Royle
Triviala namn
 • jättipalsami (finska)
 • jättebalsamin (svenska)
 • Himalayan balsam (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.39158
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • TNV - alien, new, resident
 • 3 - spreading in the wild; completely of cultivated origin
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Invasiv främmande art för EU (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203) ?
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Mikko Piirainen
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Kärlväxter