Vresros Rosa rugosa

Beskrivning

Vresrosen är en buske som blir 0,5–1,5 meter hög. Den bildar rikligt med rotskott. Bestånden breder ut sig med hjälp av rotskotten så långt som jordmånens kvalitet medger. I sitt ursprungliga utbredningsområde i nordöstra Asien vid Stilla havet lever den på sandiga och grusiga havsstränder. I Finland förekommer vresros som prydnadsväxt i varierande planteringar, längs vägrenar och som trädgårdsrymling längs havsstränder.

Arten förökar och sprider sig vegetativt från rhizomer och rotfragment eller från frön. Till nya växtplatser sprider den sig främst med hjälp av fåglar under höstflyttningen. Både frökapslarna (nyponen) och fröna flyter på vattnet och kan driva med vågorna till nya platser. Till skillnad från andra rosor har vresrosen anpassat sig mycket bra till spridning med vatten.

Man kan förhindra att vresrosen sprider sig i naturen med att plocka bort nyponen på hösten. Fröna gror inte genast på hösten utan först efter att de utsätts för köld. Med att plock nyponen minskar man också risken att fåglarna sprider vresrosen vidare. Det är även en god idé att plocka bort nyponen från förädlade rosor. 

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Terhi Ryttäri (SYKE); MMM, Luke 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Rosa rugosa
Auktor
Thunb.
Triviala namn
 • kurtturuusu (finska)
 • vresros (svenska)
 • Japanese rose (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.38815
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • TNV - alien, new, resident
 • 3 - spreading in the wild; completely of cultivated origin
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
 • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Arto Kurtto
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Kärlväxter