Trillingsippa Anemone trifolia

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
Vetenskapligt namn
Anemone trifolia
Auktor
L.
Triviala namn
 • alppivuokko (finska)
 • trillingsippa (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.37882
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • AOV - spontaneous, old, resident
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Växtarter som är fridlysta i hela landet (NVF 1997/160, bilaga 3a 2021/521) ?
 • Akut skyddad art (SYKE 2020) ?
 • FÖRÅLDRAD Prioriterade arter (SYKE 2010-2011) ?
 • OUTDATED Safeguarding Endangered Species in Forestry – Project 2007-2010 ?
 • Skogsbevarande områden – SUMI- projekt 2020 ?
 • Kärlväxter – SUMI-projekt 2022 ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Artslista som används i det automatiska förfarandet för skogsanmälningar (MKI-OHKE 2023) ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
 • FÖRÅLDRAD Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2010 VU – Sårbar
 • 2000 NT – Nära hotad
Expert
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Kärlväxter