braxengräsIsoëtes

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
Vetenskapligt namn
Isoëtes
Auktor
L.
Rekommenderade triviala namn
braxengräs
identifiering
http://tun.fi/MX.37708
Taxonomisk nivå
släkte
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Antal DNA-streckkoder
0 (Isoëtes)
Organismgrupper
  • Kärlväxter