Braxengräsväxter Isoëtaceae

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Isoëtaceae
Auktor
Dumort.
Triviala namn
  • lahnanruohokasvit (finska)
  • braxengräsväxter (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.37707
Taxonomisk nivå
familj
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Kärlväxter
Totalt 2 arter