Hasselsnok Coronella austriaca

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Coronella austriaca
Auktor
Laurenti, 1768
Triviala namn
  • kangaskäärme (finska)
  • hasselsnok (svenska)
  • Smooth snake (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.37637
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 VU – Sårbar
  • 2010 VU – Sårbar
  • 2000 VU – Sårbar
Expert
  • Markus Piha
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Kräld- och groddjur
  • Kräldjur