Mindre vattensalamander (liten vattenödla) Lissotriton vulgaris

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lissotriton vulgaris
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
  • vesilisko (finska)
  • mindre vattensalamander (svenska)
  • Smooth newt (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.37630
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
  • Djurarter som är fridlysta i hela landet (NVF 1997/160, bilaga 2a 2021/521) ?
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
  • 2010 LC – Livskraftig
  • 2000 LC – Livskraftig
Expert
  • Markus Piha
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Kräld- och groddjur