Kråkfåglar Corvidae

Beskrivning

Kråkfåglar (familjen Corvidae) är medelstora eller stora fåglar som har en kraftig näbb. Bland annat släktena nötskrikor (Garrulus), skator (Pica), nötkråkor (Nucifraga) och kråkor (Corvus) ingår i familjen. I släktet kråkor tillhör också råka, kaja och korp.

Huskråkan (Corvus splendens), som har klassificerats som en invasiv främmande art av unionsbetydelse, ingår emellertid inte i gruppen.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

MMM 2017, 2019; uppdatering Luke 2021

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Corvidae
Triviala namn
  • varikset (finska)
  • kråkfåglar (svenska)
  • Crows and Jays (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.37042
Taxonomisk nivå
familj
Administrativa status
  • Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse (1725/2015) ?
  • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) ?
Expert
  • Jari Valkama
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fåglar
Totalt 9 arter