Ringtrast Turdus torquatus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Turdus torquatus
Auktor
Linnaeus, 1758
Triviala namn
 • sepelrastas (finska)
 • ringtrast (svenska)
 • Ring Ouzel (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.33104
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • BirdLife kategori A
 • Vanlig häckare
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Flyttfåglar i EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2015 EN – Starkt hotad
 • 2010 VU – Sårbar
 • 2000 NT – Nära hotad
Expert
 • Jari Valkama
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Fåglar