Tornseglare Apus apus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Apus apus
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • tervapääsky (finska)
 • tornseglare (svenska)
 • Common Swift (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.29324
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • BirdLife kategori A
 • Vanlig häckare
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2015 VU – Sårbar
 • 2010 LC – Livskraftig
 • 2000 LC – Livskraftig
Expert
 • Jari Valkama
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Fåglar