Tajgasädgås Anser fabalis fabalis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Anser fabalis fabalis
Auktor
(Latham, 1787)
Triviala namn
  • taigametsähanhi (finska)
  • tajgasädgås (svenska)
  • Taiga Bean Goose (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.292022
Taxonomisk nivå
underart
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
  • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
Rödlistekategori
  • 2019 VU – Sårbar
Expert
  • Jari Valkama
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Birds