"Euryarchaeota"

  • Översikt
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
"Euryarchaeota"
Auktor
Garrity and Holt 2001
identifiering
http://tun.fi/MX.286156
Taxonomisk nivå
fylum
Antal DNA-streckkoder