Rödspov Limosa limosa

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Limosa limosa
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • mustapyrstökuiri (finska)
 • rödspov (svenska)
 • Black-tailed Godwit (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.27603
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • BirdLife kategori A
 • Vanlig häckare
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar, bilaga II/B ?
 • Flyttfåglar i EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar ?
 • FÖRÅLDRAD Prioriterade arter (SYKE 2010-2011) ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
 • FÖRÅLDRAD Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2015 EN – Starkt hotad
 • 2010 EN – Starkt hotad
 • 2000 EN – Starkt hotad
Expert
 • Jari Valkama
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Fåglar