Brun kärrhök Circus aeruginosus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Circus aeruginosus
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • ruskosuohaukka (finska)
 • brun kärrhök (svenska)
 • Western Marsh Harrier (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.26597
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • BirdLife kategori A
 • Vanlig häckare
Administrativa status
Rödlistekategori
 • 2019 LC – Livskraftig
 • 2015 LC – Livskraftig
 • 2010 LC – Livskraftig
 • 2000 NT – Nära hotad
Expert
 • Jari Valkama
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Fåglar
 • Rovfåglar och ugglor
 • Rovfåglar