Småskrake Mergus serrator

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Mergus serrator
Auktor
Linnaeus, 1758
Triviala namn
 • tukkakoskelo (finska)
 • småskrake (svenska)
 • Red-breasted Merganser (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.26440
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • BirdLife kategori A
 • Vanlig häckare
Administrativa status
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2015 EN – Starkt hotad
 • 2010 NT – Nära hotad
 • 2000 LC – Livskraftig
Expert
 • Jari Valkama
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Fåglar