Ulva flexuosa

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ulva flexuosa
Auktor
Wulfen
Triviala namn
  • haarasuolilevä (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.254294
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 DD – Kunskapsbrist
Expert
  • Marja Koistinen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Alger
  • Makroskopiska alger
  • Grönalger