Asiatisk långhorning Anoplophora glabripennis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Anoplophora glabripennis
Auktor
(Motschulsky, 1854)
Triviala namn
  • aasianrunkojäärä (finska)
  • asiatisk långhorning (svenska)
  • Asian long-horned beetle (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.253642
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Import
Denna art är en invasiv art
EtableringOkänd
Administrativa status
  • Karantänskadegörare ?
Rödlistekategori
  • 2019 NA – Ej tillämplig
Experter
  • Jyrki Muona
  • Jaakko Mattila
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Skalbaggar