DvärgflicksländaNehalennia speciosa

 • Översikt
 • Media
 • Taksonomi
 • Förekomst
 • Prov
 • Hot

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Total rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Nehalennia speciosa
Auktor
(Charpentier, 1840)
Rekommenderat allmänspråkligt namn
dvärgflickslända
Identifierare
http://tun.fi/MX.22
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Förmodligen i Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Hotade arter (Naturvårdsförordning 14.2.1997/160, bilaga 4 19.6.2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2010 EN – Starkt hotad
 • 2000 EN – Starkt hotad
Experter
 • Sami Karjalainen
 • Heidi Viljanen
 • Pasi Sihvonen
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Sländor
 • Vatteninsekter