Phyllophora pseudoceranoides

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Phyllophora pseudoceranoides
Auktor
(S.G.Gmelin) Newroth & A.R.A.Taylor
Triviala namn
  • sarvipunaliuska (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.213369
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 DD – Kunskapsbrist
Expert
  • Marja Koistinen
DNA-streckkoder
Phyllophora pseudoceranoides
38 offentliga prov
Organismgrupper
  • Alger
  • Makroskopiska alger
  • Rödalger