Fucus radicans

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Fucus radicans
Auktor
L.Bergström & L.Kautsky
Triviala namn
  • itämerenhauru (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.213359
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 NT – Nära hotad
Expert
  • Marja Koistinen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • MVL.22
  • Makroskopiska alger
  • Brun alger och gulgrönalger