Pylaiella littoralis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Pylaiella littoralis
Auktor
(Linnaeus) Kjellman
Triviala namn
  • lettiruskohahtu (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.213333
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
Expert
  • Marja Koistinen
Organismgrupper
  • MVL.22
  • Makroskopiska alger
  • Brun alger och gulgrönalger