Ulva linza

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ulva linza
Auktor
Linnaeus
Triviala namn
  • velmusuolilevä (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.213287
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 DD – Kunskapsbrist
Expert
  • Marja Koistinen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Alger
  • Makroskopiska alger
  • Grönalger