Solabborre Lepomis gibbosus

Beskrivning

Solabborren är en nordamerikansk fisk som tillhör ordningen abborrartade fiskar (Perciformes). Solabborren påminner mer om egentliga havsabborrar (Moronidae) än abborrfiskar (Percidae). Det har även föreslagits att familjen solabborrfiskar (Centrarchidae), som omfattar flera arter, borde flyttas till en egen ordning Centrarchiformes.

Solabborren är en populär och färggrann art i akvarier och fiskdammar, och av den anledningen har den introducerats runt om i världen. Ryggfenan är enhetlig men tvådelad: främre delen är taggstrålig medan den bakre har ledade mjukstrålar. På bakdelen av gällocken finns en iögonfallande, stor och svart fläck, som har en vit kant med röd prick, och som syns väl ovanför vattenytan.

Hanen sköter om och försvarar boet, rommen och små yngel. Arten klarar sig väl i olika miljöer genom att den förökar sig effektivt, använder mångsidig föda och försvarar sitt näringsrevir aggressivt. Frisläppta individer har lyckats etablera sig permanent och även förorsakat skador.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Lauri Urho (Luke) 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lepomis gibbosus
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
  • aurinkoahven (finska)
  • solabborre (svenska)
  • Pumpkinseed (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.206832
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
  • Mänsklig påverkan
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
  • Invasiv främmande art för EU (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262) ?
Rödlistekategori
  • 2019 NA – Ej tillämplig
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar