Tarmtång Ulva intestinalis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ulva intestinalis
Auktor
Linnaeus
Triviala namn
  • isosuolilevä (finska)
  • tarmtång (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.206716
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
Expert
  • Marja Koistinen
DNA-streckkoder
Ulva intestinalis
197 offentliga prov
Organismgrupper
  • Alger
  • Makroskopiska alger
  • Grönalger