Gaffeltång Furcellaria lumbricalis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Furcellaria lumbricalis
Auktor
(Hudson) J.V.Lamouroux
Triviala namn
  • haarukkalevä (finska)
  • gaffeltång (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.206713
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
Expert
  • Marja Koistinen
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Alger
  • Makroskopiska alger
  • Rödalger