Blåstång Fucus vesiculosus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Fucus vesiculosus
Auktor
Linnaeus
Triviala namn
  • rakkohauru (finska)
  • blåstång (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.206710
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 NT – Nära hotad
Expert
  • Marja Koistinen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Alger
  • Makroskopiska alger
  • Brun alger och gulgrönalger