Ectobius sylvestris

 • Översikt
 • Media
 • Taksonomi
 • Förekomst
 • Prov

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ectobius sylvestris
Auktor
(Poda, 1761)
Rekommenderat allmänspråkligt namn
metsätorakka (fi)
Identifierare
http://tun.fi/MX.206471
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Förmodligen i Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Rödlistekategori
 • 2019 LC – Livskraftig
 • 2010 LC – Livskraftig
 • 2000 LC – Livskraftig
Experter
 • Pasi Sihvonen
 • Heidi Viljanen
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Kackerlackor