russakka (fi)Blattella germanica

 • Översikt
 • Bilder
 • Taksonomi
 • Förekomst
 • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Blattella germanica
Auktor
(Linnaeus, 1767)
Rekommenderade triviala namn
russakka (fi)
identifiering
http://tun.fi/MX.206464
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Förmodligen i Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
 • 2000 NE – Ej bedömd
Experter
 • Pasi Sihvonen
 • Heidi Viljanen
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Kackerlackor