Blattella germanica

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Blattella germanica
Auktor
(Linnaeus, 1767)
Triviala namn
  • russakka (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.206464
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Förmodligen i Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 NA – Ej tillämplig
  • 2010 NA – Ej tillämplig
  • 2000 NE – Ej bedömd
Experter
  • Heidi Viljanen
  • Pasi Sihvonen
Antal offentliga DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Kackerlackor