Sandödla Lacerta agilis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lacerta agilis
Auktor
Linnaeus, 1758
Triviala namn
 • hietasisilisko (finska)
 • sandödla (svenska)
 • Sand lizard (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.201133
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Observerat i Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Mänsklig påverkan
 • Regelbunden vandrare
Denna art är en invasiv art
Etablering
Administrativa status
 • Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse (1725/2015) ?
 • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Markus Piha
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Kräld- och groddjur
 • Kräldjur