GlansnäckmossaFontinalis squamosa

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Fontinalis squamosa
Auktor
Hedw.
Triviala namn
  • kiiltonäkinsammal (finska)
  • glansnäckmossa (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.200504
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 DD – Kunskapsbrist
  • 2010 DD – Kunskapsbrist
Experter
  • Sanna Huttunen
  • Kati Pihlaja
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Mossor