Tolvtandad barkborre Ips sexdentatus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ips sexdentatus
Auktor
(Börner, 1766)
Triviala namn
 • pikakirjoittaja (finska)
 • tolvtandad barkborre (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.197067
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Sällsynt
Administrativa status
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2010 VU – Sårbar
 • 2000 LC – Livskraftig
Experter
 • Jyrki Muona
 • Jaakko Mattila
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Skalbaggar