Tolvtandad barkborre Ips sexdentatus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ips sexdentatus
Auktor
(Börner, 1766)
Triviala namn
 • pikakirjoittaja (finska)
 • tolvtandad barkborre (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.197067
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Sällsynt
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Skogsbevarande områden – SUMI- projekt 2020 ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Artslista som används i det automatiska förfarandet för skogsanmälningar (MKI-OHKE 2023) ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2010 VU – Sårbar
 • 2000 LC – Livskraftig
Experter
 • Jyrki Muona
 • Jaakko Mattila
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Skalbaggar