Prionus coriarius

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Prionus coriarius
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
  • karvari (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.194990
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
  • Mycket sällsynt
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 NT – Nära hotad
  • 2010 NT – Nära hotad
  • 2000 NT – Nära hotad
Experter
  • Jyrki Muona
  • Jaakko Mattila
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Skalbaggar