Nordlig trägnagare Hadrobregmus confusus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Hadrobregmus confusus
Auktor
(Kraatz, 1881)
Triviala namn
 • hirsijumi (finska)
 • nordlig trägnagare (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.193821
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Vanlig
Rödlistekategori
 • 2019 LC – Livskraftig
 • 2010 LC – Livskraftig
 • 2000 LC – Livskraftig
Experter
 • Jyrki Muona
 • Jaakko Mattila
DNA-streckkoder
Hadrobregmus confusus
4 offentliga prov
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Skalbaggar