Ceruchus chrysomelinus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ceruchus chrysomelinus
Auktor
(Hochenwarth, 1785)
Triviala namn
  • liekohärkä (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.192176
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
  • Mycket sällsynt
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 EN – Starkt hotad
  • 2010 EN – Starkt hotad
  • 2000 VU – Sårbar
Experter
  • Jyrki Muona
  • Jaakko Mattila
Antal offentliga DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Skalbaggar