Ta ställning till planen för bekämpning av invasiva främmande arter
12.02.2024 13:15 - Ella Ahti

Jord- och skogsbruksministeriet begär om utlåtanden och synpunkter på hur man bäst kan bekämpa de arter som senast tagits upp i EU-förteckningen över invasiva främmande arter. I förslaget till hanteringsplan föreslås olika bekämpningsåtgärder och vem som ska genomföra dem. Utlåtanden kan lämnas fram till den 14 mars 2024.

Se förvaltningsplanen och kommentera den i utlåtande.fi

Begäran om utlåtandet och annan information samt länkar till tidigare hanteringsplaner finns i jord- och skogsbruksministeriets nyhetssektion.