Kunskaperna om och bekämpningen av invasiva främmäde arter stärks i Barentsregionen
17.06.2022 07:43 - Ella Ahti

Naturresursinstitutet (Luke) och jord- och skogsbruksministeriet startar ett nytt prosjekt i syfte att öka medvetenheten om invasiva främmande arter och det hot de utgör för den känsliga och unika arktiska naturen i Barentsregionen i Finland, Sverige och Norge.

Mer information om projektet hittar du här: Nytt prosjekt i Barentsregionen