ELY-keskusten ympäristöavustukset jälleen haettavissa
22.10.2021 13:16 - Liisa-Maija Aukia

Avustuksia myönnetään tänä vuonna toista kertaa myös haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjuntaan. Hakuaika päättyy 30.11.2021.

Avustuksella pyritään torjumaan haitalliseksi säädettyjä vieraslajeja, jotka kuuluvat joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon. Tukea voi hakea haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmien mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin. Haku on valtakunnallinen ja se on keskitetty Kainuun ELY-keskukseen.

Lue lisää ELY-Keskusten tiedotteesta

Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku