Identifiering av vresros
08.12.2020 13:36 - Liisa-Maija Aukia (modifierad: 09.12.2020 08:03)

Vresrosarten Rosa rugosa och dess vitblommiga variant Rosa rugosa f. alba ingår i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter. Invasiva främmande arter som ingår i den nationella förteckningen får inte släppas ut i miljön, importeras till Finland från länder utanför EU och inte heller från andra EU-länder, förfogas, födas upp eller odlas, transporteras, vidarebefordras, säljas, marknadsföras eller överlåtas.

Vresros är en buske som blir 0,3–1,5 meter hög. Den bildar rikligt med rotskott. Bestånden breder ut sig med hjälp av rotskotten så långt som jordmånens kvalitet medger. Grenarna har tätt med taggar. Taggarna är raka och av olika längd. Bladen är räfflade på ytan – att bladen är vresiga har gett arten sitt namn. Vresrosens blomma har ett enkelt lager kronblad (i allmänhet fem stycken). Blommorna är stora, ljusröda eller ibland vita. Vresrosens nypon är tillplattade på mitten.

Eftersom vresros allmänt används som en prydnads- och nyttoväxt, är utrotningstiden förlängd fram till sommaren 2022. Efter denna övergångstid får du inte odla vresros. Därefter ska du utrota växterna, även de rosor som du odlar i kommersiellt syfte.

Rugosarosor som är förädlade från vresrosen omfattas däremot inte av regleringen. Förbudet gäller alltså inte förädlade rosor, såsom hansaros.

Bekämpning av vresros

Små plantor kan ryckas upp helt och hållet, torkas och komposteras eller brännas. Ett bra sätt att slippa gräva är att utarma och trötta ut ett vresrosbestånd. Alla nya blad och skott plockas bort flera gånger under växtperioden. Detta repeteras följande år, och på några år tynar vresrosen bort. De avskurna grenarna kan du lämna vid busken för förmultning. Fördelen med det här systemet är att även rötterna dör. Om beståndet är stort kan man först klippa ner buskarna och sen regelbundet bryta ner alla nya grönskande skott.

Att utrota vresros lyckas i allmänhet inte på en gång. Därför ska du uppfölja växtplatsen i flera år tills vresrosen med säkerhet är utrotad. Den minsta rotbit kan ge upphov till en ny vresrosplanta.

Vresrosens viktigaste kännetecken. Blommor: Stora 6-10 cm i diameter. Kronbladen: vanligtvis anilinröda eller vita, sällan ljusröda. Frukten (Nyponen): Stora (2-3 cm), röda, rovlika (tillplattade på mitten). Bladen: Tjocka, fårade, rynkiga, undersidan täthårig. Stammen och grenarna: täthåriga, tätt taggiga. Taggarna: En blandning av korta och långa raka taggar, som unga korthåriga. Växtsätt: Storvuxen grenig buske, bildar täta bestånd, höjd 0.3-1.5 m.
Vresrosens viktigaste kännetecken. Klicka på bilden för att förstora.
Hur känner man igen vresrosen. Svara på följande frågor Nej / Ja. Är blommorna enkla eller fyllda av kronblad? (om rosen inte blommar gå till följande punkt). Blommorna halvfyllda-fyllda. Enkla stora blommor, kronbladen vanligtvis anilinröda eller vita, sällan ljusröda. Är bladen tjocka, fårade/rynkiga och täthåriga på undersidan? Bladen tunna, släta, kala eller svagt håriga underifrån. Är stammen tätt taggig eller hårig, är taggarna raka? Taggarna få eller böjda, grenarna släta. Är sannolikt inte en vresros? Det är sannolikt att du definierat en vresros. Andra kännetecken. Busken är storvuxen, höjd 0.3-1.5m, och bildar täta bestånd. Nyponen är röda och rovlika.
Svara på frågor för att identifiera vresrosen.