Vieraslajien havaintolomake

Voit ilmoittaa tällä lomakkeella kaikkia Suomessa havaitsemiasi vieraslajeja. Ilmoittamasi havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskuksen tietovarastoon ja ovat siellä avoimesti käytettävissä. Havaintojen ilmoittaminen hyödyttää haitallisten vieraslajien leviämisen seurantaa ja torjuntatyön suunnittelua. Käyttämällä lomaketta osallistut myös Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE-vieraslajihankkeen kansalaistiedetoimintaan.


Ohjeet | Käyttöehdot

VieKas LIFE -hanke (Finvasive LIFE, LIFE17 NAT/FI/000528) on haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden kasvattamiseen keskittyvä hanke, joka on osittain rahoitettu EU Life-ympäristöohjelman tuella. Life on Euroopan unionin rahoitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistä ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä tukemalla luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita eri puolilla Eurooppaa.